TIETOSUOJA
 

Raussilan Rengas Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä
Raussilan Rengas Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Tuomo Turjansalo (tuomo@raussilanrengas.com).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.12.2019.

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Raussilan Rengas Oy
Osoite: Neikontie 310
47150 Raussila
Puhelin: 050 476 7076
Y-tunnus: 2721921-3
Raussilan Rengas Oy:n tietosuojavastaava:
Tuomo Turjansalo (tuomo@raussilanrengas.com)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme,(jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
- nimi ja henkilötunnus;
- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
- edustamasi yrityksen y-tunnus.
- Asiakkaan työnantajayrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työosoite, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli;
- Tiedot yhteyshenkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista;
- Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet);
- Yhteydenottolomakkeiden ja chatin kautta syötetyt tiedot;
- Asiakaspalautetiedot.

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, edustamasi yrityksen ja Yhtiömme välisistä asiakassopimuksista sekä luottotietoja tarjoavilta yrityksiltä.
Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten LinkedInistä tai muista sosiaalisen median kanavista.
Keräämme Google Analytics-palvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat mm:

Posti Group Oyj (Tilattujen tuotteiden toimitus)
Logistiikkayritykset (Tilattujen tuotteiden toimitus)
Rahoitusyhtiöt ja pankit (Rahoituksella hankittavat laitteet)
Lähirahoitus (Laskutuspalvelut)
Elimäen kiinteistökeskus Oy (kirjanpito)
Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. [TRAFI / takaisinkutsut]

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojesi poistamista;
- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
- saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tuomo Turjansalolle osoitteeseen [tuomo@raussilanrengas.com] otsikolla ”Tietosuojakysely”. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Raussilan Rengas Oy
Tuomo Turjansalo
Neikontie 310
47150 Raussila

Raussilan Rengas Oy:n -markkinointi -ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä
Raussilan Rengas Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Tuomo Turjansalo (tuomo@raussilanrengas.com).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.12.2019

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:Raussilan Rengas Oy
Osoite: Neikontie 310
47510 Raussila
Puhelin: 050 476 7076
Y-tunnus: 2721921-3
Raussilan Rengas Oy:n tietosuojavastaava:
Tuomo Turjansalo (tuomo@raussilanrengas.com)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme (esim. kilpailuihin osallistuneet ja henkilöt, jotka ovat ajoneuvorekisterissä), joihin Yhtiömme kohdistaa markkinointitoimenpiteitä (jäljempänä myös ”Sinä”).

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
- nimi
- IP-osoite
- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Hallussasi olevan laitteen tiedot
- Itse ilmoittamasi kiinnostuksen kohteet
- Itse ilmoittamasi maatilan tiedot

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:
suoraan sinulta;
verkostojen ja tapahtumien kautta
yleisesti saatavilla olevista lähteistä
yhteistyökumppaneiltamme

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme markkinointitoimenpiteiden suorittamiseksi.
Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme myynti ja suoramarkkinointi asiakkaillemme ja potentiaalisille asiakkaillemme. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Henkilötietoja luovutetaan vain yhteistyökumppaneillemme ja vain siinä tapauksessa, että luovuttamiselle on perusteita.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat mm:

Posti Group Oyj (Tilattujen tuotteiden toimitus)
Logistiikkayritykset (Tilattujen tuotteiden toimitus)
Rahoitusyhtiöt ja pankit (Rahoituksella hankittavat laitteet)
Lähirahoitus (Laskutuspalvelut)
Elimäen kiinteistökeskus Oy (kirjanpito)
Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Raussilan Rengas Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin suostumuksesi on voimassa.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojentäydentämistä;
- vaatia henkilötietojesi poistamista;
- peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tuomo Turjansalolle osoitteeseen [tuomo@raussilanrengas.com] otsikolla ”Tietosuojakysely”. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Raussilan Rengas Oy
Tuomo Turjansalo
Neikontie 310
47150 Raussila


Tietosuojaseloste ja Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi käydessäsi tietyillä web-sivuilla. Palvelin voi myöhemmin käyttäjän palatessa lukea evästeen ja näin sivusto muistaa siellä vierailleen käyttäjän. Evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita ja ne helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.
Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä evästeistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai voida tunnistaa käyttäjää, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin. Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Verkkosivuston kävijöistä kerätään tietoa JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille.

Evästeiden käyttötarkoitus
Jotta voit hyödyntää Raussilan Rengas Oy:n sivustojen sisältöä ja personoituja ominaisuuksia kokonaisuudessaan, sinun on sallittava evästeiden käyttö (useimmiten käyttö on sallittu automaattisesti) tietokoneessasi, taulutietokoneessasi tai matkapuhelimessasi. Tietyt sivuston personoidut ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos evästeiden käyttö on sallittu. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme ja asiakkaidemme sivustojen käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen Raussilan Rengas Oy:n yhteistyöyritysten verkkosivuilla. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.
Evästeiden (ja muiden vastaavien tekniikoiden) avulla saatuja tietoja voidaan liittää tunnistettuun käyttäjään. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Raussilan Rengas Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Tilastollinen seuranta
Voidaksemme tuottaa parempia palveluita, teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun, mainonnan tehokuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä. Tietojen avulla kykenemme paremmin kohdentamaan palvelun käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä (esim. tietoa, tuotteita, tarjouksia). Luokittelemme käyttäjiä kohderyhmiin selainkäyttäytymisen perusteella, näille kohderyhmille esitetään mainontaa ja sisältöä heidän todennäköisten kiinnostustensa perusteella.

Kolmannet osapuolet
Yhteistyökumppanimme, kuten yritykset ja mainostajat, voivat käyttää evästeitä kohdentaakseen käyttäjille sisältöä heidän kiinnostustensa ja asiakasryhmien perusteella.
Evästeiden avulla palvelun käyttäjää ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Eväste sisältää vain yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

Esimerkkejä sivustoillamme käytettävistä evästeistä
Sivustollamme käytetään esimerkiksi seuraavia evästeitä:

Google Analytics
Facebook

Sivustolla käytettävillä evästeillä on esimerkiksi seuraavanlaisia käyttötarkoituksia:
- sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet
- sivuston kävijädatan keräämiseen liittyvät evästeet
- markkinointitarkoitukseen käytettävät evästeet
- sekä muihin kategorioihin kuuluvat evästeet

Vastuullisuus
Suomessa evästeiden käyttöä säätelee tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioitamme palvelun käyttäjien yksityisyyttä. Tietojenkäsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen yksilön tietosuojaa koskevien säädösten ja ohjeistusten mukaan.

Käyttäjän mahdollisuudet
Käyttämällä Raussilan Rengas Oy:n tai Raussilan Rengas Oy:n yhteistyöyritysten verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Evästeiden tyhjentäminen
Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Evästeiden estäminen
Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen tietoturva-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia sivustojen käytettävyyteen ja toimintaan liittyen.

Kolmansien osapuolten evästeiden estäminen
Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet) tai Your Online Choices – sivuston avulla (mahdollisuus määrittää estot yrityskohtaisesti).

YourOnlineChoices
YourOnlineChoices -sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin verkkomainonnasta ja mahdollisuuden kieltää selainkäyttöön perustuva mainonta.
On tärkeää muistaa, että kieltäminen ei tarkoita verkkomainonnan loppumista kokonaan. Kieltämisen jälkeen verkkosivustoilla näytettävät mainokset eivät tosin välttämättä ole sinulle kohdennettuja tai sinua kiinnostavia.

EDAA
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) on voittoa tavoittelematon järjestö Brysselissä ja vastaa koko Euroopan tasolla selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan (OBA) kohdentamisen itsesääntelyohjelmasta.
EDAA toimii keskeisenä OBA -ikonin lisensoivana organisaationa ja mahdollistaa teknisesti kuluttajille läpinäkyvyyden ja kontrollin selainkäyttäytymiseen perustuvaan mainontaan www.youronlinechoices.eu –palvelun avulla.

OBA
EDAA lisenssioi OBA -ikonin, joka toimii samoin koko Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ikoni näkyy digitaalisten mainosten päällä, jota klikkaamalla kuluttaja ohjataan www.youronlinechoices.eu –palveluun. Palvelussa kuluttaja saa lisätietoa selainkäyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta ja voi kontrolloida internet käyttäytymisestään kerättävää tietoa ja mainontaa.
 

Elimäellä maailma on musta ja pyöreä

Raussilan Rengas Oy

Neikontie 310, 47150 Raussila
Y-tunnus: 2721921-3
Sami Koho: 040 511 2219
Tuomo Turjansalo 050 476 7076

Raussilan Rengas somessa

Sosiaalinen media